• Dudullu OSB'ye Ulaşım

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

11 Ekim 2016

Dudullu OSB Müdürlüğü, 2. Kat, Osman Fuat Kanpulat Konferans Salonu

Etkinlik Hakkında

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan firmalarımıza duyurulmak üzere gönderilen ve 11.10.2016 tarihinde Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek olan "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi ile ilgili kanun uygulama yönetmeliğinin ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarının yayınlanması ile birlikte Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmak için önemli fırsatlar da beraberinde gelmiştir. Bu fırsatlar konusunda firmaları bilgilendirmek ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olma potansiyeline sahip firmaların bu desteklerden yararlanmasını sağlamak üzere Bakanlığımızca tüm ülke çapında büyük bir tanıtım ve bilgilendirme çalışması başlatılmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında;

• Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmanın firmalara sağladığı avantajları değerlendirmek,

• Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmak için yapılması gerekli işlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve

• Ar-Ge ve Tasarım Merkezi hakkında firmalara özel başvuru yol haritası oluşturmak üzere;

11.10.2016 tarihinde İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde, "Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirilecektir.

Bakanlıkça gerçekleştirilecek Toplantı kapsamında, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olma potansiyeline sahip firmalarla birebir görüşmeler yapılacaktır. Davet usulü ile olacak bu birebir görüşmeler için ön kayıt, http://biltekegitim.sanayi.gov.tr    adresindeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yeterlilik Bilgi Formu’nun doldurulması ile alınmış olacaktır. Kesin katılım durumu ve görüşme programı ise firmalara gönderilecek e-posta aracılığıyla bildirilecektir.

Etkinlik Yeri Dudullu OSB Müdürlüğü, 2. Kat, Osman Fuat Kanpulat Konferans Salonu
Son Kayıt Tarihi 11.10.2016
Firmadan Azami Katılımcı Sayısı -
Kalan Kontenjan