• Dudullu OSB'ye Ulaşım

Ortak Sağlık Birimleri

İşyerlerinin, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetini tek bir yerden alarak işyerlerinde çalışanlar için yapılacak çalışmaların uyum içerisinde sürdürülmesini sağlamak amacıyla; Dudullu OSB DES Sanayi Sitesi içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Ortak Sağlık Birimi, İMES Sanayi Sitesi içerisinde İMES Ortak Sağlık Birimi ve Sağlık Bakanlığı onaylı İMES Sağlık Ocağı yer almaktadır.

Haftanın 6 günü açık olan sağlık birimlerinde, bölge çalışanlarına yönelik günlük vizite uygulamaları, periyodik muayeneler, işe giriş–işe dönüş muayeneleri, yasal olarak yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik muayeneler, küçük cerrahi müdahaleler, dikiş, pansuman, enjeksiyon, düzenli sağlık taramaları, koruyucu sağlık hizmetleri, aşılama uygulamaları ve işçi sağlığı iş güvenliği konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

112 Acil Yardım İstasyonu

Ayrıca, bölge ve çevresine 24 saat ambulans hizmeti verilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Dudullu OSB Yönetimi işbirliği ile “112 Acil Sağlık Birimi” de bölge içerisinde yer almaktadır. Birim, 1. Cadde üzerinde bulunan Acil Yardım İstasyonunda, doktor, hemşire, acil sağlık personeli ve ambulans ile 24 saat, bölgede faaliyet gösteren işletmelere ve çevre bölgede gerçekleşecek acil durumlar, kazalar ve yaralanmalarda, Hızır Acil olarak, duruma yerinde müdahale edip ve en yakın hastaneye sevkini sağlamaktadır.

Dudullu OSB Sağlık Hizmetleri Dudullu OSB Sağlık Hizmetleri
Dudullu OSB Sağlık Hizmetleri