• Dudullu OSB'ye Ulaşım
Kalite Belgesi

Kalite Politikamız;

 • Hizmet alanımız olan Sanayi Bölgesinde, verdiğimiz hizmetlerin kapsam ve kalitesini sürekli olarak iyileştirmek,
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini artırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitim almasını sağlamak,
 • Sürekli eğitim faaliyetlerini aktif hale getirmek,
 • Bölgede ve müdürlüğümüzde çalışan personelimizin memnuniyetini arttırmak,
 • Tedarikçilerimizi kalite yönetim sistemi kapsamında hizmet veren tedarikçiler arasından seçmek,
 • Temiz çevre, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak,
 • Çevremizde bulunan eğitim kuruluşlarında Sosyal Sorumluluk Projeleri hayata geçirmek,
 • Sosyal sorumluluk bilinci içinde sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere katkı sağlamak,
 • Bölge katılımcılarımızı destekleyerek, kalite ve çevre bilinçlerinin gelişmesine yardımcı olmak,
 • AR-GE hizmetlerini desteklemek,
 • Teknolojik yenilikleri takip ederek, verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmaktır.

B. Murat Önay

Yönetim Kurulu Başkanı

11.06.2008